Prijzen

Wij werken met een vaste dagprijs van 32€/per dag


Jaarlijks krijgt u een fiscaal attest dewelke u bij uw belastingen kan inbrengen.


Er wordt per opvangdag ook een toeslag uitbetaald door het kinderbijslagfonds van 3.36€

 

Wij werken enkel met volledige dagen opvang. Al kan u als ouder er wel zelf voor kiezen om de opvang tot een halve dag te herleiden. Dit heeft geen effect op de dagprijs.

 

U kan kiezen voor 3 - 4 of 5 dagen in de week,

dagen zijn bij ondertekening van het contract vast op te geven.


Indien u vakantie neemt dient dit minstens 1 maand van te voren door gegeven te worden. Bv : u neemt vakantie in september, dan dient u dit ten laatste op 1 augustus door te geven.


Indien u voor 5d/per week inschrijft heeft U recht op 15 dagen vakantie per jaar, deze zijn vrij op te nemen doorheen het jaar. Vakantie dagen zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar.

 

Indien u voor 4d/per week inschrijft heeft U recht op 12 dagen vakantie per jaar, deze zijn vrij op te nemen doorheen het jaar. Vakantie dagen zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar.

 

Indien u voor 3d/per week inschrijft heeft U recht op 9 dagen vakantie per jaar, deze zijn vrij op te nemen doorheen het jaar. Vakantie dagen zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar.

 

Indien u korfje vakantiedagen is opgebruikt en u toch meer vakantie wenst te nemen betaald u deze dagen gewoon door zoals afgesproken in het contract afhankelijk van het aantal dagen dat uw kindje is ingeschreven.

 

Onverwachtse afwezigheid van uw kindje wordt niet terug betaald, u kan hier dus niet een dag vakantie voor inzetten.


Onze sluiting tijdens de zomervakantie & kerst en nieuwjaar wordt niet van jullie jaarlijks verlof afgeteld.